Rodrigo Mendoza

Tên
Rodrigo Mendoza Martinez Moya
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
15/03/2005
Tuổi
18
P