N. Eccleston

Clb hiện tại
Thông số tổng hộp
Championship 2023-2024
0
0
0
0′
0
0
0
0 (0)
0
0
Trận gần nhất
Ngày
CLB
Đối thủ
H/A
Kết quả
Championship 2023-2024
Championship 2023-2024
4 Th5 2024
Ipswich Huddersfield
Sân khách
Huddersfield
IPS
S
L 2:0
0′
0
0
P