M. Herzig

Tên
Marius Herzig
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Waldkirchen
Ngày Sinh
17/12/1999
Tuổi
24
Chiều cao
188
P