L. Moulden

Tên
Louie Moulden
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Bolton
Ngày Sinh
06/01/2002
Tuổi
22
Chiều cao
190
P