J. Taylor

Tên
Joseph William John Taylor
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
18/11/2002
Tuổi
21
P