I. Hughes

Tên
Iestyn Tomos Hughes
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Flint
Ngày Sinh
31/10/2002
Tuổi
21
Chiều cao
178
P