F. Okoh

Tên
Ferdinand Okoh
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
London
Ngày Sinh
03/06/2004
Tuổi
19
Chiều cao
171
P