Diego Alves

Tên
Diego Alves Carreira
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Rio de Janeiro
Ngày Sinh
24/06/1985
Tuổi
38
Cân nặng
90
Chiều cao
190
P