D. Quick

Tên
Daniel James Quick
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
09/09/2002
Tuổi
21
P