José Bordalás

Clb hiện tại
Chức vụ
Coach
Quốc tịch
Nơi sinh
Alicante
Ngày sinh
05/03/1964
Tuổi
60
P