W. Crellin

Tên
William Francis Crellin
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Blackpool
Ngày Sinh
30/06/2000
Tuổi
23
Cân nặng
60
Chiều cao
185
P