Víctor Rofino

Tên
Víctor Rofino Gordo
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Madrid
Ngày Sinh
28/07/2002
Tuổi
21
P