T. Walcott

Tên
Theo James Walcott
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
London
Ngày Sinh
16/03/1989
Tuổi
34
Cân nặng
68
Chiều cao
176
P