T. Patterson

Tên
Travis Patterson
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
06/10/2005
Tuổi
18
P