T. Gidaree

Tên
Tarik Gidaree
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
08/05/2003
Tuổi
21
P