T. Fredricson

Tên
Tyler Fredricson
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
23/02/2005
Tuổi
18
P