T. Ablade

Tên
Terry Ablade
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Accra
Ngày Sinh
12/10/2001
Tuổi
22
P