S. Tedić

Tên
Slobodan Tedić
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Podgorica
Ngày Sinh
13/04/2000
Tuổi
24
Cân nặng
79
Chiều cao
190
P