S. Swinkels

Tên
Sil Laurentius Swinkels
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
06/01/2004
Tuổi
20
Chiều cao
190
P