S. Sachdev

Tên
Sai Sachin Rony Sachdev
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
09/03/2004
Tuổi
20
P