S. Flynn

Tên
Shane Aidan Conor Flynn
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Dublin
Ngày Sinh
14/10/2001
Tuổi
22
P