S. Amissah

Tên
Samuel Amissah
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
07/03/2007
Tuổi
16
P