S. Aljofree

Tên
Sonny Aljofree
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
19/12/2004
Tuổi
19
P