Roger Martínez

Tên
Roger Martínez Santamaría
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Badalona
Ngày Sinh
05/04/2004
Tuổi
20
P