R. Street

Tên
Robert Nicholas Street
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Oxford
Ngày Sinh
26/09/2001
Tuổi
22
Chiều cao
189
P