R. Jiménez Gago

Tên
Roberto Jiménez Gago
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Madrid
Ngày Sinh
10/02/1986
Tuổi
38
Cân nặng
94
Chiều cao
192
P