O. Hammond

Tên
Oliver Jack Hammond
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
13/11/2002
Tuổi
21
P