O. Ewing

Tên
Oliver James Ewing
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
03/01/2003
Tuổi
21
P