Nano

Tên
Alexander Mesa Travieso
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
La Laguna
Ngày Sinh
05/02/1995
Tuổi
29
Cân nặng
77
Chiều cao
178
P