N. John

Tên
Nile Omari Mckenzie John
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
London
Ngày Sinh
06/03/2003
Tuổi
20
P