N. Butler-Oyedeji

Tên
Nathan Jerome Chatoyer Butler-Oyedeji
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
04/01/2003
Tuổi
21
Chiều cao
177
P