Matas

Tên
Lluc Matas García
Vị trí
Goalkeeper
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Aiguafreda
Ngày Sinh
05/04/2002
Tuổi
21
P