Martín Conde

Tên
Martín Conde Gómez
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Ourense
Ngày Sinh
25/03/2003
Tuổi
20
P