Marcos Fernández

Tên
Marcos Fernández Sánchez
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
17/05/2003
Tuổi
21
Chiều cao
176
P