M. Oyedele

Tên
Maximillian Oyedele
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Manchester
Ngày Sinh
07/11/2004
Tuổi
19
P