M. Frauendorf

Tên
Melkamu Benjamin Daniel Frauendorf
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
12/01/2004
Tuổi
20
P