Luis Bilbao

Tên
Luis Bilbao Arechaga
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Berango
Ngày Sinh
24/03/2003
Tuổi
21
P