L. Samuel

Tên
Lakyle Samuel
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
06/05/2006
Tuổi
18
P