L. Dendoncker

Tên
Lars Dendoncker
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
03/04/2001
Tuổi
23
Chiều cao
188
P