L. Bogarde

Tên
Lamare Trenton Chansey Bogarde
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
05/01/2004
Tuổi
20
P