Kikín

Tên
José Antonio Ángel García
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
20/01/2003
Tuổi
21
P