Khalil Haggagy

Clb hiện tại
Thông số tổng hộp
Premier League (Armenia) - 2023
1
0
1
23′
0
0
0
0 (0)
0
0
Trận gần nhất
Ngày
CLB
Đối thủ
H/A
Kết quả
Premier League (Armenia) - 2023
Premier League (Armenia) - 2023
3 Th5 2024
FC Urartu Shirak
Sân khách
Shirak
BAN
S
D 0:0
0′
0
0
27 Th4 2024
Shirak Artsakh
Sân nhà
Shirak
Artsakh
S
W 1:0
0′
0
0
23 Th4 2024
BKMA Shirak
Sân khách
Shirak
BKMA
S
D 0:0
23′
0
0
P