K. Young

Tên
Kadan Young
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
19/01/2006
Tuổi
18
Chiều cao
176
P