K. Moore

Tên
Kristan Richard Moore
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
13/11/2003
Tuổi
20
P