K. John

Tên
Kyle Alex John
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
13/02/2001
Tuổi
23
P