K. Edwards

Tên
Khayon Edwards
Vị trí
Forward
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
12/09/2003
Tuổi
20
Chiều cao
180
P