Junior Bita

Tên
Wibuala Junior Bita Bueto
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Nơi sinh
Adzopé
Ngày Sinh
08/06/2005
Tuổi
18
P