Javier Pamies

Tên
Javi Pamies Marín
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
17/03/2003
Tuổi
21
P