J. Wadham

Tên
Jack Wadham
Vị trí
Midfielder
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
25/02/2003
Tuổi
21
Chiều cao
183
P