J. Norris

Tên
James Barry Norris
Vị trí
Defender
Clb hiện tại
Quốc tịch
Ngày Sinh
04/04/2003
Tuổi
20
P